top of page

Is togra taispeána é AranLIFE a bhí ag feidhmiú ar thrí Oileán Árainn ar feadh tréimhse 4 bliana ó 2014-2018, cómhaoinithe faoin gclár AE ‘LIFE Nature’. Dhírígh an togra ar ghníomhaíochtaí feirmeoireachta ar na hoileáin taobh istigh de shuímh ainmnithe na Limistéar Speisialta Caomhantais (LSC), nascann taithí agus eolas na bhfeirmeoirí áitiúla le saineolas eolaíoch ó pháirtithe eile an togra le theacht timpeall ar chuid de na dúshláin a bhaineann le feirmeoireacht oileán agus le stádas caomhnaithe na suíomh ainmnithe a fheabhsú. Bhainistigh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an togra, le tacaíocht ó Teagasc agus le maoiniú breise ó aonad LIFE AE, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Fáilte Éireann, Comhairle Contae na Gaillimhe agus An Chomhairle Oidhreachta. Is féidir aschuir ón togra ag na nascanna seo a leanas:

bottom of page